ZNF498

ProteinZNF498
NCBI GeneID221785
ClassTF
Sub classZf-C2H2  
Protein SequenceZNF498
Binding Motifs
TTTCGCGC
TGTCCT
GTCTCAGAGTGGTCC
CGCCTGCGGA
CCCGTGACC
CACATCTGGACAGATGTGGGCG
CTCTGTGATGTCATGGTTT
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
CTCCGCCC
AGGGCGG
ATTTTAA
CGGCCCG
AAGATGGCG
CCGGGCC
ATCCCAGCA
CCGGCCG
CCAGGCC
GCGCTCC
CTGGGATTA
CTCCCCG
CGCAGCC
CCCTCCCCC
CTCCTCCC
TGTGAAATGAGTTGG
CTTTCAAAGGCTCATTA
TAATGAGCTCATTA
AGAGTGCCACCTACTGAAT
CTAATTTGATTTGGCAGA
AAGCATGAGATTTGATTA
TCAAAGTACTTTACAAGC
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
TTGCTTTTGGCAAAAGTTCT
AATTGCTTCCAGATG
GCTAATTGCAAATG
TTGAAGCAATTAGC
GAAATGCAATTTGC
GTTAATTGGAATCA
AGTAATTTGGCAGC
ACAGACCATTAACT
CAGATGAAAGATGC
AGCTGCAAATTGCATTC
TCATTTTGCAAGTGCAA
ATTCATTTTGGCTTTGAAAG
GTTGCTAGGCAACC
TGCATATTCATGAG
TTTCCAATTAAGCT
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CTCCCATTGACTTCAATGG
CACTAGGGGACCATTTAGT
TGGGTAATTACATTCTG
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
CATTAGGAAGACAAATG
AAAAGCAATTTCCT
CTAATGATTTCCTG
AGCTGCCAAAAATC
GATAATTGAGAGTTGAC
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
TGGCTTTAATGA
GACATCTGGTTGCAATTTG
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
TTTTGACAGCTCAG
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
TCATCCAGATGTTTGGC
TTGAAATGAAATGTGAC
GCAAATTAGCAGCT
GCTAATTGGATTTG
ATTCATCACTGTCA
AGCAATTAACCTTC
CTTAATTACAGGCT
TGCCTAATTACACA
GCTTGTCAGAAACA
TCTGATTTACAAGC
AAGTGCTTTGAGCTCCTTGGA
TTTCAAGTCAAAACA
TGGTTCTCATTAAG
TTTGAAATGCTAATG
CTGTGGAAAATCTGA
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
AGCTGAAAATTGCT
TCATCTTGCTTCTGAAAATG
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
GCCAATC
TCTCGCGAGA
TGACGTCA
GTGACGT
TGCGCACG
TTATATAA
TTTAAAG
GTTCCCATGGCAAC
ACCTGTTG
TTAATTAA
GCCAGCAACTT
GAAACTTCT
CGTCACG
AGGAGCTCGAGTCC
TACATTTCCCA
CAGGTA
GCTTTTTGG
GCATTCCT
CGCCATGGCAAC
AGATGGCTGCC
ACTTGCGCC
ACGTGATCT
GCGTCTTAC
GAACGCTAG
TAGCTACGA
CCGAAGACG
CTGTGCCCC
CCGAGAACC
TTGATTTAA
CAGTTATGT
GAATTCCTG
GCTCGAAAG
TAGCGCAAT
AGCGAGTAT
CTGAGTCAG
AATCCGACT
CGGCTCC
TGGGCGC
CTCGCCC
ACCCCGC
CCGGAAC
CCGCTTC
GAATTATCCAGATAATTGC
GCTGTCATTTGTCA
CATTAATCAGCATT
TTGCTTTGGAAGCAGCT
GCTTTCAGAAATCC
GCTCTGGAAATTTCCAG
AACCGTCG
AGGACGAT
AAAACGTA
AGGCAATA
CATGTACC
TATGCTTA
ACGGAGTA
CAGCTACC
CGCATAAA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]