ZNF461

ProteinZNF461
NCBI GeneID92283
ClassTF
Sub classZf-C2H2  
Protein SequenceZNF461
Binding Motifs
TTTCGCGC
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
CACTAGGGGACCATTTAGT
GTTCTCTGAAATGAAGT
GATTTCCTGTTGTG
GACATCTGGTTGCAATTTG
GCTTGTCAGAAACA
TCTGATTTACAAGC
TTTCAAGTCAAAACA
TTTGAAATGCTAATG
CTGTGGAAAATCTGA
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
AGAAATCCATTAAC
TCATCTTGCTTCTGAAAATG
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
AGGCCGC
CGCTGCC
CTCGCCC
CCGCTTC
CTTTTCATCTTCAAAGCACTT
GTAATTGGAAACAGCTG
GATTTGCATTTCATTTGCAC
TGTTTTGCTTGGCA
TGAATTCATTTTCCAAAGCA
CCGGACATAACG
AACTGCCTTTCCC
GCAACGTGT
AGACTTTGC
CCAAAGCTT
TAACTTCTG
TCTGTGTAT
AGGTCGTGC
GTCGTCGGC
TGCAAACAA
CTAGTCGCT
TATTGTGTA
TGTGACTAG
TAAGAAGGA
AGTTTCGAC
CACATAAGC
GGTCAGGTC
GCTTTTACG
ACGATTAG
CGTTGATC
TAGATAGA
GATAAGAC
ATTGGACG
CAGGCATA
ATCTTGAG
ATCGTGTC
GACGAGAA
ACTTCGCT
ATCTCTGG
ATACCTTG
AACCGTCG
AGATATCG
ATGGTAAG
AGGACGAT
ACACCAAC
CACGACGC
AGTCTCTA
AGGCAATA
CTTTGTAC
CGCATAAA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]