TRIP6

ProteinTRIP6
NCBI GeneID7205
ClassuDBP
Sub classco_regulator  
Protein SequenceTRIP6
Binding Motifs
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CACTAGGGGACCATTTAGT
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
ATGGCTTTCCAAATG
TTGAAATGAAATGTGAC
GCTAATTGGATTTG
CTTAATTACAGGCT
TTTCAAGTCAAAACA
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
GTTAATGAGGCATT
CTGTCAAAATCAAT
AGCTGAAAATTGCT
AGAAATCCATTAAC
GCTCATTTGAAAGG
ATGGAAACAGATGGT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
TCTCGCGAGA
TGAATAA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]