TFAP2E

ProteinTFAP2E
NCBI GeneID339488
ClassTF
Protein SequenceTFAP2E
Binding Motifs
CGCCTGCGGA
AGAGTGCCACCTACTGAAT
CTAATTTGATTTGGCAGA
AAGCATGAGATTTGATTA
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
AATTGCTTCCAGATG
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
ATTCATTTTGGCTTTGAAAG
GTTGCTAGGCAACC
TGCATATTCATGAG
TTTCCAATTAAGCT
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CTCCCATTGACTTCAATGG
CACTAGGGGACCATTTAGT
TGGGTAATTACATTCTG
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
CATTAGGAAGACAAATG
AAAAGCAATTTCCT
GATTTCCTGTTGTG
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
TTTTGACAGCTCAG
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
GCAAATTAGCAGCT
GCTAATTGGATTTG
AAGTGCTTTGAGCTCCTTGGA
TTTCAAGTCAAAACA
TGGTTCTCATTAAG
TTTGAAATGCTAATG
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
GTTAATGAGGCATT
CTGTCAAAATCAAT
AGCTGAAAATTGCT
AGAAATCCATTAAC
GCTCATTTGAAAGG
ATGGAAACAGATGGT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
TCTCGCGAGA
AGTTCCATG
GGCCACGTC

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]