TFAM

ProteinTFAM
NCBI GeneID7019
ClassTF
Sub classHMG_box  
Protein SequenceTFAM
Binding logo
MatrixPosition Weight Matrix
Binding Motifs
TCAAAGTACTTTACAAGC
TTGAAGCAATTAGC
AGTAATTTGGCAGC
AGCTGCAAATTGCATTC
TGCATATTCATGAG
TTTCCAATTAAGCT
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CACTAGGGGACCATTTAGT
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
AAAAGCAATTTCCT
ATGGCTTTCCAAATG
ACTTCAAAGGGAGC
AGAAATCCATTAAC
GCTCATTTGAAAGG
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CAGTTATGT
CTGGCAGCCTGCCA
GCTCTGGAAATTTCCAG
AGGCAATA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]