TCF7

ProteinTCF7
NCBI GeneID6932
ClassTF
Sub classHMG_box  
Protein SequenceTCF7
Binding Motifs
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
TTTTGACAGCTCAG
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
GATTTCATTTGAATGCT
ATCCAGATGTTTGGCA
GCTAATTGGATTTG
AGCAATTAACCTTC
CTTAATTACAGGCT
TGCCTAATTACACA
GCTTGTCAGAAACA
AAGTGCTTTGAGCTCCTTGGA
TTTCAAGTCAAAACA
TGGTTCTCATTAAG
TTTGAAATGCTAATG
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
GTTAATGAGGCATT
CTGTCAAAATCAAT
AGCTGAAAATTGCT
AGAAATCCATTAAC
GCTCATTTGAAAGG
ATGGAAACAGATGGT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
TCTCGCGAGA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]