SMARCC2

ProteinSMARCC2
NCBI GeneID6601
ClassTF
Sub classMyb  
Protein SequenceSMARCC2
Binding Motifs
CCCGTGACC
CAAAACAAAACTATTTTG
AGGGTCGCGTGAGTATAAAAGCCGGTTTTCGGGG
AGCAGTAATTTACTAAATTG
CTGCTCTAATTGCA
CTTTCAAAGGCTCATTA
CCGGAAGT
TGACATCA
CAAAATGGC
AGGAAGTG
GGCGCTCGCTGGTGACG
GTGACGT
TATAAATAG
TAAAAATAG
AATGAATGGA
GTTGCCGGGCAAC
TACATTTCCCA
CCGCCTCTTCCG
CTTTCGATTT
CGCCATGGCAAC
AGATGGCTGCC
GACGACGAA
CAGCATAGT
CTGAGTCAG
TGCTTTACT
ATCTCTCTC
CAAACGCTA
AGTTCCATG
TGCGCAACA
CTGCAATCT
GGCCACGTC
AATCCGACT
AGCGGCG
CGCTGCC
CGGGCTC
TGACGCA
ACCCCGC
GTAATTGGAAACAGCTG
ACTGAGCATGCTCAG
TGAATTCATTTTCCAAAGCA
GGTCAGGTC
AACCGTCG
AGGACGAT
AATCTATC
ACACCAAC
CACGACGC
AGACTTGC
GAACCTCA
CATACAAG
AGGCAATA
CATGTACC
TATGCTTA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]