SETDB1

ProteinSETDB1
NCBI GeneID9869
ClassuDBP
Sub classchromatin_associated_protein  
Protein SequenceSETDB1
Binding Motifs
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
TGCATATTCATGAG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CACTAGGGGACCATTTAGT
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
CATTAGGAAGACAAATG
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
ATGGCTTTCCAAATG
TTTCAAGTCAAAACA
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
GTTAATGAGGCATT
CTGTCAAAATCAAT
AGCTGAAAATTGCT
AGAAATCCATTAAC
GCTCATTTGAAAGG
ATGGAAACAGATGGT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
GGGGACCCCCAT
TGCTCCAAGAACAGC
GCTCACAAGCTAATTT

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]