RFC2

ProteinRFC2
NCBI GeneID5982
ClassuDBP
Sub classDNA_replication  
Protein SequenceRFC2
Binding logo
MatrixPosition Weight Matrix
Binding Motifs
CTAATTTGATTTGGCAGA
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
AGTAATTTGGCAGC
TGCATATTCATGAG
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CACTAGGGGACCATTTAGT
TGGGTAATTACATTCTG
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
CATTAGGAAGACAAATG
AAAAGCAATTTCCT
TGGCTTTAATGA
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
CTGTCAAAATCAAT
AGCTGAAAATTGCT
AGAAATCCATTAAC
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]