RBPJ

ProteinRBPJ
NCBI GeneID3516
ClassTF
Sub classTIG  
Protein SequenceRBPJ
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTCCCATG
GTCTCAGAGTGGTCC
AGGGTCGCGTGAGTATAAAAGCCGGTTTTCGGGG
TATCTCAATGCAAATATCT
CAGGTGAG
CTAATTTGATTTGGCAGA
TTTCCAATTAAGCT
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CACTAGGGGACCATTTAGT
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
AAAAGCAATTTCCT
TGGTTCTCATTAAG
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
GGCGCTCGCTGGTGACG
GTTCCCATGGCAAC
GCCAGCAACTT
AAGGGTTAA
TACATTTCCCA
TCTGGGAAATGTGG
GGTTACTCATT
CGCCATGGCAAC
AGATGGCTGCC
CAGTTATGT
GCTCGAAAG
AGCGAGTAT
CAGCATAGT
TGCTTTACT
ATCTCTCTC
AGTTCCATG
CAGCCCATA
GCATGGCGG
TGCGCAACA
CTGCAATCT
CAAATTGAATTTTCC
GCTCTGGAAATTTCCAG

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]