PVRL2

ProteinPVRL2
NCBI GeneID5819
ClassuDBP
Sub classothers  
Protein SequencePVRL2
Binding Motifs
CACGTG
CAAAACAAAACTATTTTG
AACAAAG
AAAGGTCA
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
CCAGCCTGG
TGGGGCC
CTGGCCC
CTGCCGC
AAATGGCG
CAGGTGAG
GAAATGCTGACAGACCCTTAA
AGAGTGCCACCTACTGAAT
AAGCATGAGATTTGATTA
AATTGCTTCCAGATG
TTGAAGCAATTAGC
GTTAATTGGAATCA
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
AGCTGCAAATTGCATTC
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CAAAATGGC
AGGAAGTG
TGACGTCA
TCAGCTGAC
GGCGCTCGCTGGTGACG
GTGACGT
TGCGCACG
GTCACGCCC
GCTTACTCA
CCAGCAGGTGGC
CATTGTCT
AATGAATGGA
CTATAATTA
TCTCTATGGC
TTAATTAA
GCCAGCAACTT
AAGGGTTAA
CATGGATGA
GGCCACGTC
GAGGCGC
AGCGGCG
GGCGCCC
TCGCCGC
GGCCCCC
CTGCGGC
AGGCGCG
CCGCTGC
AGCCCCG
CCGGAGC
CCCGGAG
CGCTGCC
GAGCCCC
CGGCAGC
CGGGCTC
ACGCGGC
TGGGCGC
ACCCCGC
GATTTGCATTGCAAATG
TGACAGTAATTAGC
TGACAGCTGTTT
CAACTGTGAAATTG
CAAATTGAATTTTCC
GGCCGTTCT
GAAAGGCGA
ATTTCTTCT
AGAATAGAC
CCAAAGCTT
TAACTTCTG
TCTGTGTAT
TATTGTGTA
TATTCTAGT
ATCGTGTC
GACGAGAA
AACCGTCG
AGATATCG
ATGGTAAG
AGGACGAT
CCCGATAG
CCATATGG
AGAGTCCG
AATCTATC
ACACCAAC
CACGACGC
AAAACGTA
GTAAGCTC

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]