PPIE

ProteinPPIE
NCBI GeneID10450
ClassTF
Protein SequencePPIE
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTAAAATTCA
TGCTTTGCAT
TATTTTTCC
GGGCTTCCCCC
GGGACTTTCC
CTTTCTCTTT
CCTCGGCCGCCCCCTCGCGGC
CCCTCCCG
AGTTCA
CTCTGTGATGTCATGGTTT
CCCCCACTGAACCCTTGACCCCTGCCC
TCAGCAGGTGCAAAATAAAGT
CTCCGCCC
CCCCTCCC
CGTCACTTC
CTTCCGC
ATTTTAA
CTCCCCG
TCCCAGCAC
CCCTCCTC
TTGCTTTTGGCAAAAGTTCT
TTTCCATCATAAATC
TTTCCAATTAAGCT
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
CTAATGATTTCCTG
GATTTCCTGTTGTG
TCATTTCCTCCTAATTG
AGCAATTAACCTTC
TCTGATTTACAAGC
TGGTTCTCATTAAG
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
TGTTTAT
CCAGCAGGTGGC
AACTTTATTTTC
TACATTTCCCA
CCGCCTCTTCCG
GGTTACTCATT
ACTTCCGTT
CAGTTATGT
GACGACGAA
TGCTTTACT
AGTTCCATG
GAGCCCC
CTGCCCC
CTCGCCC
ACCCCGC
CGCTTCC
CCGCTTC
TGAGCCAC
CCCAGAG
CGTTTCCG
CTTTTCATCTTCAAAGCACTT
GATTTGCATTTCATTTGCAC
TGTTTTGCTTGGCA
ATTTCCAGTAAATC
CATTAATCAGCATT
GCTTTCAGAAATCC
TGAATTCATTTTCCAAAGCA
TGGCTGGCTTCCCAG
AGTTGTAGTT
TTTCCCATTGG
TTTCCTGTCCAAA
CTGACTTGATT
TTTCACAACTG
GGCCGTTCT
ATTTCTTCT
TAACTTCTG
CGTTGATC
ACTTCGCT
CTTTGTAC

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]