POU6F1

ProteinPOU6F1
NCBI GeneID5463
ClassTF
Sub classHomeobox  
Protein SequencePOU6F1
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTGATTGAT
TTCCCATG
TTAAAATTCA
TGTGGGCA
TGTCCT
AATTATTCA
GGGAAACCGAAAC
GACCACGTGGTC
GAAGTG
CTGCAGCGAGCAACTGAGAATCCAAGAC
CTGATTAGC
CGGGCAAAGGCCA
CGGATGT
CGCCTGCGGA
CCTTATATGG
CCTCGGCCGCCCCCTCGCGGC
CCCTCCCG
CCCGTGACC
CATGTGGC
CAGCTG
CACGTG
CAAAACAAAACTATTTTG
ATATAGGA
AGTTCA
GGGTCAGAGGTCA
AGGGTCGCGTGAGTATAAAAGCCGGTTTTCGGGG
AAGGAA
AGTAGAAGCTGGGCCCCAGGCGTGGCGCTT
CACATCTGGACAGATGTGGGCG
GCGCTTGCGCATGCG
TAAATAAATAAGTAAATAAATA
CTGATTTCCCCGAAATGACGG
GCCAACTAATGGCAGACATGG
AGGTCA
TCAGCAGGTGCAAAATAAAGT
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
CGCCTGCGC
CGCATGCGC
CGCACGCGC
AAAATAT
AGGGCGG
ATTTTAA
AATCCCAGC
ATCCCAGCA
CCGGCCG
CCAGGCC
TTCCGCC
GCGCTCC
CTGGGATTA
CTCCCCG
CGCAGCC
CCAGCCTGG
GCCACGCC
TCCCAGCAC
TGGGGCC
CCCTCCTC
CTGGCCC
CTGCCGC
CAGGTGAG
CCGGCTC
AGCAGTAATTTACTAAATTG
TGTGAAATGAGTTGG
CTTTCAAAGGCTCATTA
TAATGAGCTCATTA
GTTTTCATTAAAGC
GATTCATTTAGCAG
AGAGTGCCACCTACTGAAT
TCAAAGTACTTTACAAGC
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
TTGCTTTTGGCAAAAGTTCT
AATTGCTTCCAGATG
GCTAATTGCAAATG
TTGAAGCAATTAGC
GAAATGCAATTTGC
GTTAATTGGAATCA
AGTAATTTGGCAGC
ACAGACCATTAACT
CAGATGAAAGATGC
AGCTGCAAATTGCATTC
TCATTTTGCAAGTGCAA
ATTCATTTTGGCTTTGAAAG
GTTGCTAGGCAACC
TGCATATTCATGAG
TTTCCAATTAAGCT
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CTCCCATTGACTTCAATGG
CACTAGGGGACCATTTAGT
TGGGTAATTACATTCTG
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
CATTAGGAAGACAAATG
AAAAGCAATTTCCT
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
TTTTGACAGCTCAG
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
GATTTCATTTGAATGCT
GCTAATTGGATTTG
AGCAATTAACCTTC
TGCCTAATTACACA
GCTTGTCAGAAACA
TCTGATTTACAAGC
TTTCAAGTCAAAACA
TGGTTCTCATTAAG
TTTGAAATGCTAATG
GTTAATGAGGCATT
CCGGAAGT
TCTCGCGAGA
CCAGCAGGTGGC
AATGAATGGA
CTATAATTA
CGCCATGGCAAC
AGATGGCTGCC
TTGATTTAA
CAGTTATGT
TAGCGCAAT
AGCGAGTAT
GAGGCGC
AGCGGCG
TGGGCGC
GAATTATCCAGATAATTGC
AGGACGAT
AGGCAATA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]