POLDIP2

ProteinPOLDIP2
NCBI GeneID26073
ClassuDBP
Sub classDNA_replication  
Protein SequencePOLDIP2
Binding Motifs
AGAGTGCCACCTACTGAAT
CTAATTTGATTTGGCAGA
AAGCATGAGATTTGATTA
TCAAAGTACTTTACAAGC
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
AATTGCTTCCAGATG
GCTAATTGCAAATG
TTGAAGCAATTAGC
GAAATGCAATTTGC
GTTAATTGGAATCA
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
AGCTGCAAATTGCATTC
TCATTTTGCAAGTGCAA
ATTCATTTTGGCTTTGAAAG
TGCATATTCATGAG
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CTCCCATTGACTTCAATGG
CACTAGGGGACCATTTAGT
TGGGTAATTACATTCTG
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
AGCTGCCAAAAATC
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GGCCACGTC
TGTTTTGCTTGGCA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]