PIM2

ProteinPIM2
NCBI GeneID11040
ClassuDBP
Sub classkinase  
Protein SequencePIM2
Binding Motifs
AGAGTGCCACCTACTGAAT
AAGCATGAGATTTGATTA
TCAAAGTACTTTACAAGC
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
TTGCTTTTGGCAAAAGTTCT
AATTGCTTCCAGATG
TTGAAGCAATTAGC
GTTAATTGGAATCA
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
AGCTGCAAATTGCATTC
TCATTTTGCAAGTGCAA
TTTCCAATTAAGCT
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CTCCCATTGACTTCAATGG
CACTAGGGGACCATTTAGT
TGGGTAATTACATTCTG
GTTCTCTGAAATGAAGT
AAAAGCAATTTCCT
AGCTGCCAAAAATC
GATAATTGAGAGTTGAC
ATGGCTTTCCAAATG
AGCTGAAAATTGCT
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
GGCCACGTC

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]