PARP3

ProteinPARP3
NCBI GeneID10039
ClassuDBP
Sub classDNA_replication  
Protein SequencePARP3
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTTCCGGAAA
TTGTGTATGC
TTGATTGAT
TTCCCATG
TTAAAATTCA
TGTGGGCA
TGTCCT
TGCTTTGCAT
TGCGTGAGAAGA
AATTATTCA
TCAAGGTCA
TATTTTTCC
GTCTCAGAGTGGTCC
GGGCTTCCCCC
GGGACTTTCC
GGGAAACCGAAAC
GGATTAC
GGAAAACTGAAAGGG
GACCACGTGGTC
GAAGTG
CTTTCTCTTT
CTGCAGCGAGCAACTGAGAATCCAAGAC
CTGATTAGC
CGGGCAAAGGCCA
CGGATGT
CGCCTGCGGA
CCTTATATGG
CCTCGGCCGCCCCCTCGCGGC
CCCTCCCG
CCCGTGACC
CATGTGGC
CAGCTG
CACGTG
CAAAACAAAACTATTTTG
ATATAGGA
AGTTCA
GGGTCAGAGGTCA
AGGTCAACTAGGTCA
AGGGTCGCGTGAGTATAAAAGCCGGTTTTCGGGG
AAGGAA
AACAAAG
AAAGGTCA
TGATAA
AGTAGAAGCTGGGCCCCAGGCGTGGCGCTT
CACATCTGGACAGATGTGGGCG
GCGCTTGCGCATGCG
TAAATAAATAAGTAAATAAATA
CTCTGTGATGTCATGGTTT
CTGATTTCCCCGAAATGACGG
TGAGTCAGAC
GCCAACTAATGGCAGACATGG
AGGTCA
CCCCCACTGAACCCTTGACCCCTGCCC
TCAGCAGGTGCAAAATAAAGT
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
CCGGAAGT
CGCCTGCGC
CGCATGCGC
CGCACGCGC
TTAAAAA
CCGCCGG
AAAATAT
CTCCGCCC
CCCCTCCC
CGTCACTTC
CTTCCGC
AGGGCGG
ATTTTAA
CGGCCCG
AAGATGGCG
CGCGCAC
AATCCCAGC
CCGGGCC
ATGGCGGC
ATCCCAGCA
CCGGCCG
CCAGGCC
TTCCGCC
GCGCTCC
CTGGGATTA
CTCCCCG
CGCAGCC
CCAGCCTGG
GCCACGCC
TCCCAGCAC
TGGGGCC
CCCTCCTC
CTGGCCC
CTGCCGC
AAATGGCG
CAGGTGAG
CCGGCTC
AGCAGTAATTTACTAAATTG
AATCATGTTTGAAAG
CTGTTGACAGTAAA
CTGCTCTAATTGCA
TGTGAAATGAGTTGG
CTTTCAAAGGCTCATTA
GAAATGCTGACAGACCCTTAA
TGTCAGCATTTCCATTATGA
TAATGAGCTCATTA
GTTTTCATTAAAGC
GATTCATTTAGCAG
AGAGTGCCACCTACTGAAT
CTAATTTGATTTGGCAGA
TCAAAGTACTTTACAAGC
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
TTGCTTTTGGCAAAAGTTCT
AATTGCTTCCAGATG
TTTCCATCATAAATC
GCTAATTGCAAATG
TTGAAGCAATTAGC
GAAATGCAATTTGC
GTTAATTGGAATCA
AGTAATTTGGCAGC
ACAGACCATTAACT
CAGATGAAAGATGC
AGCTGCAAATTGCATTC
TCATTTTGCAAGTGCAA
ATTCATTTTGGCTTTGAAAG
GTTGCTAGGCAACC
TGCATATTCATGAG
TTTCCAATTAAGCT
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
GGTAATTACATTCTGCCTAC
CTCCCATTGACTTCAATGG
CACTAGGGGACCATTTAGT
TGGGTAATTACATTCTG
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
CATTAGGAAGACAAATG
AAAAGCAATTTCCT
AACTTCAAAGGCTT
CATTAAGCTGTCAG
CTAATGATTTCCTG
GATTTCCTGTTGTG
GTGTTAATGACTTC
AGCTGCCAAAAATC
GATAATTGAGAGTTGAC
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
TGGCTTTAATGA
GACATCTGGTTGCAATTTG
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
TTTTGACAGCTCAG
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
TCATCCAGATGTTTGGC
TCATTTCCTCCTAATTG
TTGAAATGAAATGTGAC
GATTTCATTTGAATGCT
ATCCAGATGTTTGGCA
GCAAATTAGCAGCT
GCTAATTGGATTTG
ATTCATCACTGTCA
AGCAATTAACCTTC
CTTAATTACAGGCT
TGCCTAATTACACA
GCTTGTCAGAAACA
TCTGATTTACAAGC
AAGTGCTTTGAGCTCCTTGGA
TTTCAAGTCAAAACA
TGGTTCTCATTAAG
TTTGAAATGCTAATG
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
ACAAAAGCCAGGAAAT
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
AGAACATCTGTTTC
GTTAATGAGGCATT
CTGTCAAAATCAAT
AGCTGAAAATTGCT
AGAAATCCATTAAC
GCTCATTTGAAAGG
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
GCCAATC
TCTCGCGAGA
TGACATCA
CAAAATGGC
AGGAAGTG
TGACGTCA
TCAGCTGAC
GGCGCTCGCTGGTGACG
GTGACGT
TGCGCACG
TTATATAA
TGGATTGTCGCCAG
TATAAATAG
TTTAAAG
GCGCGCGCG
GTCACGCCC
GCTTACTCA
TAAAAATAG
GCAACTGGT
TGTTTAT
GCATGCTGGGA
GTTCCCATGGCAAC
CATGTAAAT
CCAGCAGGTGGC
ATTGGCTG
GGAAATCCCGC
CATTGTCT
AATGAATGGA
GTTGCCGGGCAAC
CTATAATTA
CTCCACCC
ACCTGTTG
TCTCTATGGC
TTAATTAA
GCCAGCAACTT
AAGGGTTAA
AACTTTATTTTC
GAAACTTCT
TTTCCCGCC
CGTCACG
CACAATGC
AGGAGCTCGAGTCC
TACATTTCCCA
CAGGTA
GCTTTTTGG
GCATTCCT
TCTGGGAAATGTGG
CCGCCTCTTCCG
TTAAAGAGACAG
GGTTACTCATT
CTTTCGATTT
CGCCATGGCAAC
AGATGGCTGCC
CCCGGAAAG
ACTTGCGCC
ACGTGATCT
CCGCCCCCC
GCGTCTTAC
GAACGCTAG
GCCAATAGG
GCGCCAATG
ACTTCCGTT
TAGCTACGA
CCCGTACTG
CCGAAGACG
CTGTGCCCC
CCGAGAACC
TTGATTTAA
CAGTTATGT
GAATTCCTG
GACGACGAA
GCTCGAAAG
GCAACGGAG
TAGCGCAAT
AGCGAGTAT
CAGCATAGT
CTGAGTCAG
TGCTTTACT
CTTTTTGGT
ATCTCTCTC
CAAACGCTA
AGTTCCATG
CAGCCCATA
GCATGGCGG
TCGCTGTTG
TGCGCAACA
CTGCAATCT
CATGGATGA
CAGCCAGAG
GGCCACGTC
AATCCGACT
GAGGCGC
AGCGGCG
GGCGCCC
TCGCCGC
GGCCCCC
CTGCGGC
AGGCGCG
CCGCTGC
AGCCCCG
CCGGAGC
CCCGGAG
ACGTCAG
CGCTGCC
CGGGAGC
GAGCCCC
CGGCAGC
CTGCCCC
CGGGCTC
TGACGCA
ACCCGGA
ACGCGGC
TGGGCGC
ACCCCGC
CCGGAAC
CGCTTCC
TGAGCCAC
CATCCGGG
CAGCTGC
CCCAGAG
GAGGAGC
CTGCTGC
ACGTGGG
CGTTTCCG
TTGAGATCCTTAGATGAAAG
TGACAGCTGTCAAA
AGAACAGATGGC
CTTTTCATCTTCAAAGCACTT
GTAATTGGAAACAGCTG
GATTTGCATTGCAAATG
TGACAGTAATTAGC
TGACAGCTGTTT
GAATGATTAATGAC
TGATTAATTGCAAA
CTGGCAGCCTGCCA
CAACTGTGAAATTG
CAAATTGAATTTTCC
GAATTATCCAGATAATTGC
TGTTTTGCTTGGCA
CAAATGAAATTCATTTGG
TGAATTCATTTTCCAAAGCA
TTTCATTAGAAGATGAAGCA
TGGCTGGCTTCCCAG
CCGGACATAACG
TCCAGTGCAAAT
AGTTGTAGTT
TCAAGGACG
AACCACAG
GGGGACCCCCAT
TTTCCCATTGG
AAAGTTAACTTT
TTCCCGAGGG
GAACTCTGACCT
GCCAGACAGACAGAT
GGCCGTTCT
GAAAGGCGA
GCAACGTGT
ATTTCTTCT
AGACTTTGC
AGAATAGAC
CCAAAGCTT
TAACTTCTG
TCTGTGTAT
AGGTCGTGC
GTCGTCGGC
TGCAAACAA
CTAGTCGCT
AGCGGATAG
TATTGTGTA
TGTGACTAG
TAAGAAGGA
CAATGCTGG
AGTTTCGAC
TATTCTAGT
CACATAAGC
GGTCAGGTC
GCTTTTACG
AACGGGTT
ACGATTAG
CGTTGATC
TAGATAGA
GATAAGAC
ATTGGACG
CAGGCATA
ATCTTGAG
ATCGTGTC
GACGAGAA
ACTTCGCT
ATCTCTGG
ATACCTTG
AACCGTCG
AGATATCG
ATGGTAAG
AGGACGAT
CCCGATAG
CCATATGG
AGAGTCCG
AATCTATC
ACACCAAC
CACGACGC
AAAACGTA
AGTCTCTA
GTAAGCTC
AAGTATGG
AGACTTGC
AAGCGGAC
GAACCTCA
CATACAAG
AGGCAATA
CATGTACC
GCGTGGAA
ATGGTTAC
GTATCGGA
GGGTACGG
ACGTGCAG
GCTCGGTA
TATGCTTA
ACGGAGTA
CAGCTACC
AACCTACC
CGCATAAA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]