OTX2

ProteinOTX2
NCBI GeneID5015
ClassTF
Sub classHomeobox  
Protein SequenceOTX2
Binding Motifs
TTGATTGAT
CCTTATATGG
CTGGGATTA
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
TTGAAGCAATTAGC
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
TGCATATTCATGAG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CACTAGGGGACCATTTAGT
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
CATTAGGAAGACAAATG
AAAAGCAATTTCCT
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
TTTCAAGTCAAAACA
TGGTTCTCATTAAG
CTGTGGAAAATCTGA
ACTTCAAAGGGAGC
AGCTGAAAATTGCT
AGAAATCCATTAAC
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
TCGCCGC

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]