OTEX

ProteinOTEX
NCBI GeneID158800
ClassTF
Protein SequenceOTEX
Binding Motifs
TTGTGTATGC
TTGATTGAT
CGCCTGCGGA
CCCGTGACC
TTAAAAA
AGGGCGG
ATTTTAA
GCGCTCC
CTGGGATTA
CGCAGCC
GCCACGCC
TCCCAGCAC
CAGGTGAG
TAATGAGCTCATTA
GTTTTCATTAAAGC
AAGCATGAGATTTGATTA
TCAAAGTACTTTACAAGC
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
TTGAAGCAATTAGC
AGTAATTTGGCAGC
TCATTTTGCAAGTGCAA
ATTCATTTTGGCTTTGAAAG
GTTGCTAGGCAACC
TGCATATTCATGAG
TTTCCAATTAAGCT
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CTCCCATTGACTTCAATGG
CACTAGGGGACCATTTAGT
AGCTGTCATTCTTGGAA
TGACTGTGAAATTACAG
AAAAGCAATTTCCT
CATTAAGCTGTCAG
AGCTGCCAAAAATC
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
TTTTGACAGCTCAG
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
TTGAAATGAAATGTGAC
GCAAATTAGCAGCT
GCTAATTGGATTTG
CTTAATTACAGGCT
GCTTGTCAGAAACA
TCTGATTTACAAGC
AAGTGCTTTGAGCTCCTTGGA
TTTCAAGTCAAAACA
TGGTTCTCATTAAG
TTTGAAATGCTAATG
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
ACAAAAGCCAGGAAAT
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
GTTAATGAGGCATT
CTGTCAAAATCAAT
AGAAATCCATTAAC
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
TGTTTAT
GCCAGCAACTT
TAGCTACGA
TTGATTTAA
TGGGCGC
CCGGAAC
TCTGTGTAT
CGTTGATC

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]