OLIG2

ProteinOLIG2
NCBI GeneID10215
ClassTF
Sub classHLH  
Protein SequenceOLIG2
Binding Motifs
TTAAAATTCA
TGTGGGCA
TGTCCT
TGCTTTGCAT
GGGCTTCCCCC
GGATTAC
GGAAAACTGAAAGGG
GACCACGTGGTC
CGGGCAAAGGCCA
CGGATGT
CGCCTGCGGA
CAAAACAAAACTATTTTG
TGATAA
CACATCTGGACAGATGTGGGCG
GCGCTTGCGCATGCG
TAAATAAATAAGTAAATAAATA
CTCTGTGATGTCATGGTTT
GCCAACTAATGGCAGACATGG
AGGTCA
TCAGCAGGTGCAAAATAAAGT
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
CGCACGCGC
CCGCCGG
ATTTTAA
CGGCCCG
AAGATGGCG
AATCCCAGC
CCGGGCC
ATCCCAGCA
CCGGCCG
CCAGGCC
TTCCGCC
GCGCTCC
CTGGGATTA
CGCAGCC
CCAGCCTGG
GCCACGCC
TCCCAGCAC
TGGGGCC
CTGCCGC
CAGGTGAG
CCGGCTC
GTTTTCATTAAAGC
AGCTGTCATTCTTGGAA
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
GCTTGTCAGAAACA
TTTGAAATGCTAATG
CTGTGGAAAATCTGA
GCTTACTCA
AAGGGTTAA
CTGTGCCCC
GCAACGGAG
AAGTATGG
TATGCTTA
ACGGAGTA
CAGCTACC

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]