OBFC1

ProteinOBFC1
NCBI GeneID79991
ClassuDBP
Sub classNucleic_Acid_binding_proteins  
Protein SequenceOBFC1
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTGTGTATGC
TTGATTGAT
TTAAAATTCA
TGTGGGCA
TGCTTTGCAT
TGCGTGAGAAGA
TCAAGGTCA
GTCTCAGAGTGGTCC
GGGCTTCCCCC
GGAAAACTGAAAGGG
GAAGTG
CGGATGT
AAGGAA
AACAAAG
AAAGGTCA
TGATAA
CTCTGTGATGTCATGGTTT
CCCCCACTGAACCCTTGACCCCTGCCC
TATCTCAATGCAAATATCT
TCAGCAGGTGCAAAATAAAGT
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
TTAAAAA
AGGGCGG
AATCCCAGC
ATCCCAGCA
CTGGGATTA
TCCCAGCAC
TGGGGCC
CAGGTGAG
AGCAGTAATTTACTAAATTG
CTGCTCTAATTGCA
TGTGAAATGAGTTGG
GATTCATTTAGCAG
CTAATTTGATTTGGCAGA
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
TTGCTTTTGGCAAAAGTTCT
AATTGCTTCCAGATG
TTGAAGCAATTAGC
TCAGCACCACGGACAG
AGCTGTCATTCTTGGAA
AAAAGCAATTTCCT
GATTTCCTGTTGTG
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
GACATCTGGTTGCAATTTG
GGAAATCTGTTTGC
TCATCCAGATGTTTGGC
GCTTGTCAGAAACA
TTTCAAGTCAAAACA
TGGTTCTCATTAAG
CTGTGGAAAATCTGA
CAAGATTAATGGCT
GTTAATGAGGCATT
CCGGAAGT
TGACATCA
AGGAAGTG
CCAGCAGGTGGC
TACATTTCCCA
TCTGGGAAATGTGG
CTGTGCCCC
CCGGAGC
GAGCCCC
CTGCCCC
TGGGCGC
CCGGAAC
CCGCTTC
TGAGCCAC
CATCCGGG
CCCAGAG
GAGGAGC
ACGTGGG
TGACAGCTGTCAAA
AGAACAGATGGC
GTAATTGGAAACAGCTG
GATTTGCATTGCAAATG
TGACAGTAATTAGC
TGACAGCTGTTT
TGATTAATTGCAAA
CTGGCAGCCTGCCA
CAACTGTGAAATTG
CAAATTGAATTTTCC
GATTTGCATTTCATTTGCAC
TGTTTTGCTTGGCA
TTGCTTTGGAAGCAGCT
TGAATTCATTTTCCAAAGCA
GCTCTGGAAATTTCCAG
TGGCTGGCTTCCCAG
AGTTGTAGTT
TTTCCCATTGG
GCCAGACAGACAGAT
GAAAGGCGA
ATTTCTTCT
TAACTTCTG
TCTGTGTAT
AGGTCGTGC
TGCAAACAA
TATTGTGTA
GGTCAGGTC
GCTTTTACG
CAGGCATA
AACCGTCG
AGATATCG
ATGGTAAG
AGGACGAT
AGTCTCTA
GTAAGCTC
AAGTATGG
AAGCGGAC
CATACAAG
AGGCAATA
GCGTGGAA
ATGGTTAC
GCTCGGTA
TATGCTTA
CAGCTACC
CGCATAAA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]