NUDT1

ProteinNUDT1
NCBI GeneID4521
ClassuDBP
Sub classDNA_replication  
Protein SequenceNUDT1
Binding Motifs
AGAGTGCCACCTACTGAAT
CTAATTTGATTTGGCAGA
AAGCATGAGATTTGATTA
TCAAAGTACTTTACAAGC
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
GTTGCTAGGCAACC
TGCATATTCATGAG
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CACTAGGGGACCATTTAGT
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
CATTAGGAAGACAAATG
AAAAGCAATTTCCT
TGGCTTTAATGA
GTCTCCTAGGAAAC
ATGGCTTTCCAAATG
TTTCAAGTCAAAACA
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
CTGTCAAAATCAAT
AGAAATCCATTAAC
GCTCATTTGAAAGG
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
GGCCACGTC

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]