NPM1

ProteinNPM1
NCBI GeneID4869
ClassTF
Protein SequenceNPM1
Binding Motifs
TGATAA
CACATCTGGACAGATGTGGGCG
TAAATAAATAAGTAAATAAATA
TGAGTCAGAC
AGCAGTAATTTACTAAATTG
TGTGAAATGAGTTGG
CTTTCAAAGGCTCATTA
CCGAAGACG
CATGGATGA
CAGCCAGAG
ATTTCCAGTAAATC
GCTGTCATTTGTCA
TGCCAAGAGCAACA
TTGCTTTGGAAGCAGCT
GCTTTCAGAAATCC
CAAATGAAATTCATTTGG
TGAATTCATTTTCCAAAGCA
GCTCTGGAAATTTCCAG
TTAATGGGAAATTTG
CTCAAATCCTTTCTGGAA
GAAAACAGTTTGTTCTCT
TGACCTAGAGGTGAAAGGC
TTTCATTAGAAGATGAAGCA
TGGCTGGCTTCCCAG
TGAATAA
TTTAAGGTGGC
GCTGCAG
CCGGACATAACG
TGACGGTACAG
TTTCCTGTCCAAA
TTTCACAACTG
GCTGCCTCCGAAAGG

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]