NFATC1

ProteinNFATC1
NCBI GeneID4772
ClassTF
Sub classTIG  
Protein SequenceNFATC1
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTTCCGGAAA
TTGTGTATGC
TTGATTGAT
AATTATTCA
TATTTTTCC
GGGACTTTCC
CTTTCTCTTT
CGCCTGCGGA
CCTTATATGG
ATATAGGA
AAGGAA
AACAAAG
AAAGGTCA
CTCTGTGATGTCATGGTTT
GCCAACTAATGGCAGACATGG
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
CCGGAAGT
CCGCCGG
AAAATAT
CCCCTCCC
CTTCCGC
AGGGCGG
ATTTTAA
TTCCGCC
CCAGCCTGG
CCCTCCTC
TGTCAGCATTTCCATTATGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TTGGAAAGACTTCAAAGA
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
GTCTCCTAGGAAAC
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACAAAAGCCAGGAAAT
ATGGAAACAGATGGT
GGAAATCCCGC
AACTTTATTTTC
GACGACGAA
CCGGAAC
CCGCTTC
GTAATTGGAAACAGCTG
CAAATTGAATTTTCC
TGAATTCATTTTCCAAAGCA
GCTCTGGAAATTTCCAG
TGGAAAACTCC
CCATATGG
GCGTGGAA
GTATCGGA
GGGTACGG

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]