LIG3

ProteinLIG3
NCBI GeneID3980
ClassuDBP
Sub classNucleic_Acid_binding_proteins  DNA_replication  
Protein SequenceLIG3
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTTCCGGAAA
TTGTGTATGC
TTGATTGAT
TTAAAATTCA
TGTGGGCA
TGTCCT
TGCTTTGCAT
AATTATTCA
GTCTCAGAGTGGTCC
GACCACGTGGTC
CGCCTGCGGA
CCTTATATGG
CCCGTGACC
CAAAACAAAACTATTTTG
AGGGTCGCGTGAGTATAAAAGCCGGTTTTCGGGG
AGTAGAAGCTGGGCCCCAGGCGTGGCGCTT
CACATCTGGACAGATGTGGGCG
CTGATTTCCCCGAAATGACGG
GCCAACTAATGGCAGACATGG
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
CGCCTGCGC
AGGGCGG
AAGATGGCG
CGCGCAC
ATCCCAGCA
GCGCTCC
CGCAGCC
CCCTCCCCC
TCCCAGCAC
AGCAGTAATTTACTAAATTG
CTGCTCTAATTGCA
TGTGAAATGAGTTGG
CTTTCAAAGGCTCATTA
TAATGAGCTCATTA
GTTTTCATTAAAGC
AGAGTGCCACCTACTGAAT
CTAATTTGATTTGGCAGA
AAGCATGAGATTTGATTA
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
GCTAATTGCAAATG
TTGAAGCAATTAGC
GAAATGCAATTTGC
GTTAATTGGAATCA
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
AGCTGCAAATTGCATTC
TCATTTTGCAAGTGCAA
ATTCATTTTGGCTTTGAAAG
GTTGCTAGGCAACC
TGCATATTCATGAG
TTTCCAATTAAGCT
AAAGATGCAGTATCCCTTTT
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CTCCCATTGACTTCAATGG
CACTAGGGGACCATTTAGT
TGGGTAATTACATTCTG
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
AAAAGCAATTTCCT
CATTAAGCTGTCAG
AGCTGCCAAAAATC
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
TTTTGACAGCTCAG
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
TTGAAATGAAATGTGAC
GATTTCATTTGAATGCT
GCAAATTAGCAGCT
GCTAATTGGATTTG
CTTAATTACAGGCT
TGCCTAATTACACA
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
AGCTGAAAATTGCT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
TCTCGCGAGA
TGCGCACG
GCGCGCGCG
GTTCCCATGGCAAC
AATGAATGGA
GTTGCCGGGCAAC
TCTCTATGGC
TTAATTAA
GCCAGCAACTT
AAGGGTTAA
GAAACTTCT
AGGAGCTCGAGTCC
GGTTACTCATT
CTTTCGATTT
CGCCATGGCAAC
AGATGGCTGCC
ACTTGCGCC
ACGTGATCT
GCGTCTTAC
GAACGCTAG
TAGCTACGA
CTGTGCCCC
TTGATTTAA
CAGTTATGT
GAATTCCTG
GCTCGAAAG
TAGCGCAAT
AGCGAGTAT
CAGCATAGT
CTGAGTCAG
TGCTTTACT
AGTTCCATG
CAGCCCATA
GCATGGCGG
TGCGCAACA
CTGCAATCT
CCGGAGC
GAGCCCC
ACGCGGC
TGGGCGC
ACCCCGC
CCGGAAC
TGACAGCTGTCAAA
GATTTGCATTGCAAATG
TGACAGTAATTAGC
TGACAGCTGTTT
CAACTGTGAAATTG
CAAATTGAATTTTCC
ACTGAGCATGCTCAG
GAATTATCCAGATAATTGC
AACCGTCG
AGATATCG
ATGGTAAG
AGGACGAT
ACACCAAC
CACGACGC
AAAACGTA
GTAAGCTC
AAGTATGG
AGACTTGC
AAGCGGAC
GAACCTCA
CATACAAG
AGGCAATA
CATGTACC
GCGTGGAA
ATGGTTAC
GGGTACGG
TATGCTTA
ACGGAGTA
CAGCTACC
AACCTACC
CGCATAAA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]