ING1

ProteinING1
NCBI GeneID3621
ClassTF
Protein SequenceING1
Binding Motifs
AGAGTGCCACCTACTGAAT
CTAATTTGATTTGGCAGA
AAGCATGAGATTTGATTA
TCAAAGTACTTTACAAGC
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
GTTGCTAGGCAACC
TGCATATTCATGAG
AACTCCCATTAGCGTTAATGG
TCCCATTGACTTCAATGGGA
ATGGCACTTTGGAAAATGGA
TCAGCACCACGGACAG
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CACTAGGGGACCATTTAGT
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
TGACTGTGAAATTACAG
AAAAGCAATTTCCT
AACTTCAAAGGCTT
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
ATGGCTTTCCAAATG
ATCCAGATGTTTGGCA
TTTCAAGTCAAAACA
TTTGAAATGCTAATG
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
CTGTCAAAATCAAT
AGAAATCCATTAAC
GCTCATTTGAAAGG
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CCGGAAGT

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]