FUS

ProteinFUS
NCBI GeneID2521
ClassuDBP
Sub classRNA_binding_protein  
Protein SequenceFUS
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTTCCGGAAA
TTGTGTATGC
TTGATTGAT
TTAAAATTCA
TGTGGGCA
TGCTTTGCAT
TGCGTGAGAAGA
GTCTCAGAGTGGTCC
AGGGTCGCGTGAGTATAAAAGCCGGTTTTCGGGG
AAAGGTCA
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
AGGGCGG
TGTGAAATGAGTTGG
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
AGTAATTTGGCAGC
TGGGTAATTACATTCTG
GATTTCCTGTTGTG
GGCGCTCGCTGGTGACG
TCTGGGAAATGTGG
GAGGCGC
AGGCGCG
TGGGCGC
CCGGAAC
CATCCGGG
CAGCTGC
CCCAGAG
GAGGAGC
TGACAGCTGTCAAA
GTAATTGGAAACAGCTG
TGACAGCTGTTT
ACTGAGCATGCTCAG
GAATTATCCAGATAATTGC
TGTTTTGCTTGGCA
GCTGTCATTTGTCA
TTGCTTTGGAAGCAGCT
GCTTTCAGAAATCC
CAAATGAAATTCATTTGG
GCTCTGGAAATTTCCAG
TTAATGGGAAATTTG
TGACCTAGAGGTGAAAGGC
TTTCATTAGAAGATGAAGCA
TGGCTGGCTTCCCAG
GAATTTAGTGCTTGTGAAAA
TGTTTCATAAAGCTG
TGAATAA
TTTAAGGTGGC
AGTTGTAGTT
TCAAGGACG
AACCACAG
GGGGACCCCCAT
TGCTCCAAGAACAGC
GGCCGTTCT
GAAAGGCGA
AGGTCGTGC
GTCGTCGGC
TATTGTGTA
GGTCAGGTC
AACCGTCG
GCGTGGAA
ATGGTTAC
TATGCTTA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]