CREB5

ProteinCREB5
NCBI GeneID9586
ClassTF
Sub classbZIP_2  
Protein SequenceCREB5
Binding Motifs
ATTCATTTTGGCTTTGAAAG
TTTCCAATTAAGCT
TGACTGTGAAATTACAG
AAAAGCAATTTCCT
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
TGGCTTTAATGA
GACATCTGGTTGCAATTTG
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
TTTTGACAGCTCAG
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
TCATCCAGATGTTTGGC
TTGAAATGAAATGTGAC
GATTTCATTTGAATGCT
ATCCAGATGTTTGGCA
GCAAATTAGCAGCT
GCTAATTGGATTTG
CTTAATTACAGGCT
TGCCTAATTACACA
GCTTGTCAGAAACA
AAGTGCTTTGAGCTCCTTGGA
TTTCAAGTCAAAACA
TGGTTCTCATTAAG
TTTGAAATGCTAATG
CTGTGGAAAATCTGA
CCACATCTGGAAAAG
ACTTCAAAGGGAGC
CAAGATTAATGGCT
ACAAAAGCCAGGAAAT
TTGCTTTCAAATGCCAGGA
AGAACATCTGTTTC
GTTAATGAGGCATT
CTGTCAAAATCAAT
AGCTGAAAATTGCT
AGAAATCCATTAAC
GCTCATTTGAAAGG
ATGGAAACAGATGGT
CATTTCTCAGAAATGACT
CTTTGGCTTCAGACCAAAT
CCGGAAGT
TCTCGCGAGA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]