CNBP

ProteinCNBP
NCBI GeneID7555
ClassTF
Sub classzf-CCHC  
Protein SequenceCNBP
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTTCCGGAAA
TTGTGTATGC
TTGATTGAT
TTAAAATTCA
TGTGGGCA
TGTCCT
TGCTTTGCAT
TGCGTGAGAAGA
GTCTCAGAGTGGTCC
CCCTCCCG
GGGTCAGAGGTCA
AGGGTCGCGTGAGTATAAAAGCCGGTTTTCGGGG
AACAAAG
AAAGGTCA
AGGGCGG
AAGATGGCG
CAGGTGAG
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
AGTAATTTGGCAGC
TGGGTAATTACATTCTG
AGCTGTCATTCTTGGAA
GTTCTCTGAAATGAAGT
GATTTCCTGTTGTG
GGAAATCTGTTTGC
GCTAATTGGATTTG
CTGTGGAAAATCTGA
AGGAAGTG
GGCGCTCGCTGGTGACG
TGGATTGTCGCCAG
TCTGGGAAATGTGG
CTGTGCCCC
GCATGGCGG
CTGCAATCT
GAGGCGC
AGCGGCG
AGGCGCG
CCGGAGC
CCCGGAG
CGCTGCC
CGGGAGC
GAGCCCC
CGGCAGC
CTGCCCC
ACGCGGC
TGGGCGC
CTCGCCC
ACCCCGC
CCGGAAC
CGCTTCC
CCGCTTC
TGAGCCAC
CATCCGGG
CAGCTGC
CCCAGAG
GAGGAGC
CTGCTGC
ACGTGGG
TTGAGATCCTTAGATGAAAG
TGACAGCTGTCAAA
AGAACAGATGGC
CTTTTCATCTTCAAAGCACTT
GTAATTGGAAACAGCTG
GATTTGCATTGCAAATG
TGACAGTAATTAGC
TGACAGCTGTTT
TGATTAATTGCAAA
CTGGCAGCCTGCCA
CAACTGTGAAATTG
CAAATTGAATTTTCC
ACTGAGCATGCTCAG
GAATTATCCAGATAATTGC
TGTTTTGCTTGGCA
ATTTCCAGTAAATC
GCTGTCATTTGTCA
TCCAACTTGGATAATTGCAT
TGCCAAGAGCAACA
CATTAATCAGCATT
TTGCTTTGGAAGCAGCT
GCTTTCAGAAATCC
CAAATGAAATTCATTTGG
TGAATTCATTTTCCAAAGCA
GCTTTGCTTCATTTCAG
GCTCTGGAAATTTCCAG
TTAATGGGAAATTTG
CTCAAATCCTTTCTGGAA
GAAAACAGTTTGTTCTCT
TGACCTAGAGGTGAAAGGC
TTTCATTAGAAGATGAAGCA
TGGCTGGCTTCCCAG
GAATTTAGTGCTTGTGAAAA
TGTTTCATAAAGCTG
TGAATAA
TTTAAGGTGGC
GCTGCAG
TCCAGTGCAAAT
AGTTGTAGTT
TCAAGGACG
AACCACAG
GGGGACCCCCAT
TGCTCCAAGAACAGC
GCTCACAAGCTAATTT
TTTCCCATTGG
AAAGTTAACTTT
TTCCCGAGGG
TGACGGTACAG
CTGACTTGATT
GCCAGACAGACAGAT
TTTCACAACTG
TGGAAAACTCC
GCTGCCTCCGAAAGG
AGCACCTGGAG
GGCCGTTCT
GAAAGGCGA
AGACTTTGC
TAACTTCTG
TCTGTGTAT
AGGTCGTGC
GTCGTCGGC
TGCAAACAA
AGCGGATAG
TATTGTGTA
GGTCAGGTC
GCTTTTACG
ATCTTGAG
AACCGTCG
AGATATCG
ATGGTAAG
AGGACGAT
CCCGATAG
CCATATGG
AGAGTCCG
ACACCAAC
GTAAGCTC
AAGTATGG
AAGCGGAC
CATACAAG
AGGCAATA
CATGTACC
GCGTGGAA
ATGGTTAC
GTATCGGA
GGGTACGG
ACGTGCAG
GCTCGGTA
TATGCTTA
ACGGAGTA
CAGCTACC
CGCATAAA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]