ARID3B

ProteinARID3B
NCBI GeneID10620
ClassTF
Protein SequenceARID3B
Binding Motifs
AACAAAG
CACATCTGGACAGATGTGGGCG
GAAACCCCTGGAATATTCCCGAC
CGCGCAC
TAATGAGCTCATTA
GTTTTCATTAAAGC
CGTAATTAGGAAGGTAAATC
GCTAATTGCAAATG
TTGAAGCAATTAGC
GTTAATTGGAATCA
AGTAATTTGGCAGC
CAGATGAAAGATGC
AGCTGCAAATTGCATTC
TCATTTTGCAAGTGCAA
ATTCATTTTGGCTTTGAAAG
GTTGCTAGGCAACC
TGCATATTCATGAG
TTTCCAATTAAGCT
TTGGAAAGACTTCAAAGA
CTCCCATTGACTTCAATGG
TGGGTAATTACATTCTG
AAAAGCAATTTCCT
GATAATTGAGAGTTGAC
TCTGGAAAAGCACATTTGAT
TGGCTTTAATGA
AAACCAATTAGCATC
GTCTCCTAGGAAAC
TTTTGACAGCTCAG
GGAAATCTGTTTGC
ATGGCTTTCCAAATG
TTGAAATGAAATGTGAC
GCTAATTGGATTTG
CTTAATTACAGGCT
TGCCTAATTACACA
GCTTGTCAGAAACA
TCTGATTTACAAGC
AAGTGCTTTGAGCTCCTTGGA
TGGTTCTCATTAAG
GTTAATGAGGCATT

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]