AIM2

ProteinAIM2
NCBI GeneID9447
ClassuDBP
Sub classothers  
Protein SequenceAIM2
Binding Motifs
TTTCGCGC
TTTCCGGAAA
TTGTGTATGC
TTGATTGAT
TTCCCATG
TTAAAATTCA
TGTGGGCA
TGTCCT
TGCTTTGCAT
AATTATTCA
TATTTTTCC
GTCTCAGAGTGGTCC
GGGTGGG
GGGCTTCCCCC
CCTCGGCCGCCCCCTCGCGGC
CCCTCCCG
CAGCTG
AAGGAA
AAAGGTCA
TGATAA
CTCTGTGATGTCATGGTTT
CTGATTTCCCCGAAATGACGG
CTCCGCCC
CCCCTCCC
CGTCACTTC
CTTCCGC
ATTTTAA
CGGCCCG
CGCGCAC
AATCCCAGC
ATCCCAGCA
CCAGGCC
GCGCTCC
CTCCCCG
CGCAGCC
GCCACGCC
TCCCAGCAC
TGGGGCC
CCCTCCTC
CTGGCCC
CTGCCGC
CCGGCTC
AGCAGTAATTTACTAAATTG
TTTGAAATGCTAATG
GCTCATTTGAAAGG
TACATTTCCCA
CCGCCTCTTCCG
CAGTTATGT
CTGCAATCT
ACGTCAG
ATTTCTTCT
TAACTTCTG
TCTGTGTAT
CCATATGG
AGTCTCTA
CGCATAAA

When we calculated the concensus sequences for proteins, we also considered the spacer between two repeated motif sequences.
Click the motif sequence to find the spacer sequence

[Home][Download]